Bộ 10 ống hút tre

£69,000.00

🍀Bộ 10 ống hút tre bao gồm:

  • 4 ống hút chân trâu
  • 4 ống hút sinh tố
  • 2 ống hút cà phê
  • 1 cọ xơ dừa để vệ sinh ống hút